Натриев хиалуронат

Дженеро предлага натриев хиалуранат в концентрации от 1% до 3%

Hyotek 3%

Натриев хиалуронат:   3.0%
Моликулярно тегло:    2.3 – 3.2 MDa
pH*:                                  6.8 – 7.4
Вискозитет*:                 400,000 – 900,000 mPa.s
Осмоларитет*:             280 – 400 mOsm

*След стерилизация

CT3V
1 ml, 1.5 ml, 2 ml

SVisc 3%

Натриев хиалуронат:   3.0%
Моликулярно тегло:    1.1 – 2.6 MDa
pH:                                    6.0 – 8.0
Вискозитет:                   150,000 – 250,000 mPa.s
Осмоларитет:                270 – 400 mOsm

Dispensive

10003
1 ml, 1.5 ml

Hyotek 2%

Натриев хиалуронат:   2.0%
Моликулярно тегло:    2.3 – 3.2 MDa
pH*:                                  6.8 – 7.4
Вискозитет*:                 300,000 – 400,000 mPa.s
Осмоларитет*:             280 – 400 mOsm

*След стерилизация

CT2V
1 ml, 1.5 ml, 2 ml

SVisc 2%

Натриев хиалуронат:   2.0%
Моликулярно тегло:    1.1 – 2.6 MDa
pH:                                    6.0 – 8.0
Вискозитет:                   100,000 – 180,000 mPa.s
Осмоларитет:                270 – 400 mOsm

Dispensive

10002
1 ml, 1.5 ml

Hyotek 1.8%

Натриев хиалуронат:   1.8%
Моликулярно тегло:    2.3 – 3.2 MDa
pH*:                                  6.8 – 7.4
Вискозитет*:                 150,000 – 300,000 mPa.s
Осмоларитет*:             280 – 400 mOsm

*След стерилизация

CT18V
1 ml, 1.5 ml, 2 ml

SVisc 1.8%

Натриев хиалуронат:   1.8%
Моликулярно тегло:    1.1 – 2.6 MDa
pH:                                    6.0 – 8.0
Вискозитет:                   80,000 – 140,000 mPa.s
Осмоларитет:                270 – 400 mOsm

Dispensive

10008
1 ml, 1.5 ml

Hyotek 1.6%

Натриев хиалуронат:   1.6%
Моликулярно тегло:    2.3 – 3.2 MDa
pH*:                                  6.8 – 7.4
Вискозитет*:                 100,000 – 150,000 mPa.s
Осмоларитет*:             280 – 400 mOsm

*След стерилизация

CT16V
1 ml, 1.5 ml, 2 ml

SVisc 1.6%

Натриев хиалуронат:   1.6%
Моликулярно тегло:    1.1 – 2.6 MDa
pH:                                    6.0 – 8.0
Вискозитет:                   80,000 – 140,000 mPa.s
Осмоларитет:                270 – 400 mOsm

Dispensive

10006
1 ml, 1.5 ml

Hyotek 1.4%

Натриев хиалуронат:   1.4%
Моликулярно тегло:    2.3 – 3.2 MDa
pH*:                                  6.8 – 7.4
Вискозитет*:                 60,000 – 100,000 mPa.s
Осмоларитет*:             280 – 400 mOsm

*След стерилизация

CT14V
1 ml, 1.5 ml, 2 ml

SVisc 1.4%

Натриев хиалуронат:   1.4%
Моликулярно тегло:    1.1 – 2.6 MDa
pH:                                    6.0 – 8.0
Вискозитет:                   40,000 – 70,000 mPa.s
Осмоларитет:                270 – 400 mOsm

Dispensive

10004
1 ml, 1.5 ml

Hyotek 1.2%

Натриев хиалуронат:   1.2%
Моликулярно тегло:    2.3 – 3.2 MDa
pH*:                                  6.8 – 7.4
Вискозитет*:                 30,000 – 60,000 mPa.s
Осмоларитет*:             280 – 400 mOsm

*След стерилизация

CT12V
1 ml, 1.5 ml, 2 ml

Hyotek 1%

Натриев хиалуронат:   1.0%
Моликулярно тегло:    2.3 – 3.2 MDa
pH*:                                  6.8 – 7.4
Вискозитет*:                 10,000 – 30,000 mPa.s
Осмоларитет*:             280 – 400 mOsm

*След стерилизация

CT1V
1 ml, 1.5 ml, 2 ml

SVisc 1%

Натриев хиалуронат:   1.0%
Моликулярно тегло:    3.0 – 3.6 MDa
pH:                                    6.0 – 8.0
Вискозитет:                   20,000 – 70,000 mPa.s
Осмоларитет:                270 – 400 mOsm

Dispensive

10000
1 ml, 1.5 ml