Силиконово масло

Това е фракционирано, пречистено, стерилно и апирогенно силиконово олио за витреоретинална хирургия. SILICON OIL се използва като ендотампонада (до 3 месеца) след операции като отлепване на ретината (RD), RD с гигантско разкъсване, RD с пролиферативна витреоретинопатия (PVR), травматично отлепване на ретината и тракционна диабетна ретинопатия.

1000 cSt 1300 cSt 5000 cSt
Плътност (kg/l)
0.971
0.971
0.971
Индекс на пречупване
1.404 - 1.405
1.404 - 1.405
1.404 - 1.405
Повърхностно напрежение (mN/m)
19.0 - 21.0
19.0 - 21.0
19.0 - 21.0
Междуфазово напрежение (mN/m)
1.6 - 2.0
1.6 - 2.0
1.6 - 2.0
Моликулярно тегло (Da)
27.0 - 28.0
27.0 - 28.0
61.0 - 62.0