Продукти

Дейността на Genero е фокусирана върху разработка на продукти на природна основа и доставка на специлизирани продути в областа на офталмология.