Метилцелулоза

Разтворът на метилцелулоза е показан за използване като офталмологична хирургична помощ при процедури на преден сегмент, като рутинни операции на катаракта, имплантиране на вътреочни лещи, трансплантация на роговица, хирургия при глаукома. Метилцелулоза поддържа дълбочината на предната камера по време на операция на предния сегмент и по този начин позволява по-ефективна манипулация със значително по-малко травма на ендотела на роговицата и други очни тъкани.

Viskotek 2%- 2мл. и 2,4%- 2мл
Teknomek
SHPMC 2% – 2 мл
Sidapharm

Viscotek 2%

pH*                               6.8 – 7.6
Плътност*:                 0.987 – 0.995 g/ml
Вискозитет*:              10,000 – 20,000 mPa.s
Осмоларитет*:           200 – 400 mOsm
Ендотоксичност*:      <0.2 EU/ml
Индекс на пречупване*:   1.337 – 1.338

*След стерилизация

CT2S2M

Viscotek 2.4%

pH*:                              6.8 – 7.6
Плътност*:                 0.992 – 0.995 g/ml
Вискозитет*:              20,000 – 30,000 mPa.s
Осмоларитет*:           280 – 400 mOsm
Ендотоксичност*:      <0.2 EU/ml
Индекс на пречупване*:   1.337 – 1.338

*След стерилизация

CT24S2M

SHPMC 2%