Ленти

Офталмологичен продукт за еднократна употреба

SFluoro Fluorescein Sodium

1.0мг

fluoro2

Индивидуално опаковани, стерилни офталмологични ленти.

Подобрено откриване на: