Декалин

PREFLUORODECALINE – при витреоретинални операции, като преходна вътреочна ендотампонада или за защита на макулата при отлепване на ретината (RD), травми, RD с гигантска сълза, RD с пролиферативна витреоретинопатия (PVR), макулни дупки, диабетна пролиферативна ретинопатия, извличане на луксирана естествена или изкуствена леща от стъкловидното тяло и получаване на чужди тела от стъкловидното тяло.

Миризма Без мирис
Точка на кипене (°C)
141 - 143
Плътност (kg/l)
1.92 - 1.94
Вискозитет (cSt)
2.57 - 2.61 (5 mPa.s)
Индекс на пречупване
1.313 - 1.314
Повърхностно напрежение (mN/m)
17.6 - 17.8
Междуфазово напрежение (mN/m)
51 - 52
Налягане на изпарение (mbar)
8.8